Symfonický orchestr Dalibora Havlíčka

O NÁS

Symfonický orchestr Dalibora Havlíčka je jedním z dynamicky se rozvíjejících orchestrů současnosti, který svou věrnou a působivou interpretací hluboce oslovuje své posluchače. Byl založen v červenci roku 2016 Michalem Zeidlerem a Daliborem Havlíčkem. Michal Zeidler zastává v orchestru pozici koncertního mistra. Uměleckým vedoucím je dirigent Dalibor Havlíček. Cílem tohoto mladého symfonického hudebního tělesa je pokud možno přesně zachovat původní charakter hraných děl věrnou a vytříbenou interpretací.

Oba zakladatelé se svému orchestru věnují s vysokým nasazením a s precizností jim vlastní, a to jak v činnosti koncertní, tak vzdělávací. Jedním z výrazných mezníků v dosažení tohoto cíle se stal významný a koncertně velmi úspěšný rok 2018, kdy do repertoáru začala být zahrnována vedle filmové a muzikálové hudby také hudba klasická. Navíc orchestr v tomto roce začal spolupracovat se sólovými zpěváky a pěveckými sbory.

DIRIGENT

Dalibor Havlíček se narodil v Praze. Je žákem dirigenta Hynka Farkače na pražské Konzervatoři Jaroslava Ježka. Původně vystudoval hru na klavír v ZUŠ v Praze. Také se věnoval studiu hry na další nástroje (viola, kytara, banjo, lesní roh). Během studia na střední průmyslové škole elektrotechnické se pak začal intenzivně věnovat aranžování skladeb pro malá komorní tělesa a později také i pro symfonický orchestr. Díky možnosti realizovat několik svých prací se studentským orchestrem a zkušenostem, které při tom získal, se nakonec rozhodl pro dráhu dirigenta a v roce 2016 se rozhodl založit kvalitní hudební těleso zaměřené převážně na filmovou hudbu. Působí v něm jako umělecký vedoucí a dirigent. Téměř veškerý repertoár orchestru také aranžuje. Díky preciznímu a houževnatému přístupu k práci, a také jeho smyslu pro detail, vytříbenému smyslu pro nástrojovou a hudební barvu, frázování a výraz interpretovaných skladeb, si orchestrální koncerty v jeho provedení snadno získávají nadšení publika.

KONCERTNÍ MISTR

Michal Zeidler je studentem Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Předtím absolvoval pražské státní Gymnázium Budějovická. Hru na housle studoval ve třídě profesorky Jany Illetškové. S dirigentem D. Havlíčkem se seznámil již v ZUŠ A. Voborského – na hodinách komorní a orchestrální hry. Po absolvování základní umělecké školy se stal autorem myšlenky založit nový, dnes čtvrtým rokem existující orchestr, který by se zabýval jak klasickou, tak moderní hudbou. Podnítil tak několikaletou budoucí spolupráci mezi oběma zakladateli orchestru. Má zkušenosti s účinkováním jak ve velkých symfonických orchestrech, tak v malých komorních tělesech. Kromě pozice koncertního mistra zastává v orchestru i činnosti jak manažerské, tak organizační.

ZAMĚŘENÍ

Žánrově je repertoár orchestru rozsáhlý. Skládá se ze slavných a oblíbených děl známých širokému publiku, a tak si díky věrné interpretaci orchestr během poměrně krátké doby získal své vděčné posluchače. Orchestr má ve svém repertoáru jak klasickou, tak muzikálovou i filmovou hudbu, a také další skladby složené nebo aranžované pro symfonický orchestr.

V repertoáru filmové hudby má orchestr Dalibora Havlíčka nastudované skladby z filmů „Pearl Harbor“ (Hans Zimmer), „Sedm statečných“ (E. Bernstein), „Poslední Mohykán“ (Trevor Jones), „1492: Dobytí ráje“ (Vangelis), „Poklad na Stříbrném jezeře“ (M. Bötcher), „Tenkrát na západě“ (Ennio Morricone) a další.

Ze slavných televizních seriálů má Symfonický orchestr Dalibora Havlíčka, mimo jiné, nastudované skladby například „Game of Thrones“ (R. Djawadi), „Mission Impossible“ (L. Schifrin) nebo „Hawaii 5-0“ (M. Stevens).
V repertoáru muzikálové hudby orchestr nastudoval a s úspěchem hraje známé a oblíbené árie z muzikálů skladatele A.L. Webbera „Phantom of the Opera“ a „Cats“. Z české tvorby jmenujme například píseň „Milenci v texaskách“ z muzikálu „Starci na chmelu“. Dalšími, nyní popovými muzilály, jsou „Grease“ (Pomáda) nebo „Mamma Mia“.
Neopomenutelnou část repertoáru orchestru tvoří obecně známé skladby, které byly napsány nebo aranžovány přímo pro symfonický orchestr. Jedná se například o skladby „The Show Must Go On“ (Queen), „The Entertainer“ (Scott Joplin), „Viva la Vida“ (Coldplay) nebo „Hallelujah“ (Leonard Cohen).
Další významnou složkou repertoáru orchestru je hudba klasická. Z ní můžeme zmínit třeba barokní „Canon in D“ (Johann Pachelbel) nebo skladby J. S. Bacha „Air“ či „Badinerie“. Z romantického období pak jmenujme předehru z operety Carmen (Georges Bizet) nebo ukázky z baletu Labutí jezero (Petr Iljič Čajkovskij). Z období hudebního klasicismu pak můžeme uvést například první větu z Beethovenovy 5. symfonie („Osudová“), nebo Mozartovu „Malou noční hudbu“. Milovníci klasické hudby také určitě ocení velmi působivé provedení slavné skladby ze zhudebněného Ibsenova dramatu „Peer Gynt“ (E. Grieg).
Nejnovější částí repertoáru je série písniček z českých, ale i zahraničních pohádek. Z českých uveďme například Tři oříšky pro Popelku, S čerty nejsou žerty nebo Tři veteráni. Ze zahraničních pak jmenujme například „Shrek“ nebo „Tangled“ (Na vlásku).

DALŠÍ

   Seznam již provedených koncertů
   Kalendář koncertů a rezervace vstupenek
   Objednání koncertu