Symfonický orchestr Dalibora Havlíčka

DARY Symfonickému orchestru Dalibora Havlíčka

Těm, co touží finančně podpořit Symfonický orchestr Dalibora Havlíčka, velmi děkujeme. Díky Vaší podpoře získáme finanční prostředky na náklady na koncertní činnost našeho orchestru, na nákup hudebních nástrojů na technický provoz, na vybavení a náklady nezbytné pro realizaci našich koncertů a úhradu pronájmu sálů ke konání našich koncertů.


Symfonický orchestr Dalibora Havlíčka
Číslo účtu: 276523742/0300
VS: Dar

← zpět