Symfonický orchestr Dalibora Havlíčka

NOVÍ HRÁČI

Nábor nových hráčů je prováděn na základě konkurzního řízení. Přijetí nového hráče je pak následně stvrzeno smlouvou.

PODMÍNKY PRO HRÁČE
KONKURZY

← zpět